Petycje, Interpelacje, Zapytania

Petycje

l.p. skan petycji data złożenia nazwa podmiotu wnoszącego petycję przewidywany termin załatwienia sprawy zasięgane opinie data odpowiedzi treść odpowiedzi
1 Petycja mieszkańców ulicy Matejki w Kowarach - w związku z planowaną inwestycją "Przebudowa ulic: Słonecznej, Bielarskiej, Matejki oraz przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych z budową miejsc postojowych przy ul. Matejki, Bielarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej". 01.02.2019 Ewa
Pędziwiatr w imieniu
mieszkańców ulicy
Matejki w Kowarach
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   15.02.2019 Pismo z dn. 15 luty 2019 GK.0005.6.2019
2  Petycja Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, mieszkańców Kowar, zwłaszcza dzielnicy "Wojków", "ul. Wiejskiej" oraz dzielnicy "Krzaczyna"  09.08.2019 Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   23.09.2019 Odpowiedz: Pismo WSS.4464.3.2019
3 Petycja od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 14.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   31.10.2019 Odpowiedź: Pismo WOK.152.1.2019
4 Petycja "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" 23.03.2020 Koalicja Polska Wolna od 5G Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   28.05.2020 Uchwała nr XXIII/155/20
5  Petycja "Równi wobec prawa" 11.12.2020 Stowarzyszenie Suwerenność Pamięć Tożsamość Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   29.01.2021 Uchwała nr XXXIV/216/21
6  Petycja "Złożenie petycji w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę" 14.12.2020 Piotr Sterkowski Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   29.01.2021 Uchwała nr XXXIV/217/21
7  Petycja "alarm! Stop zabójczemu GMO - stop niebezpiecznej szczepionce" 15.01.2021 Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25.02.2021  Uchwała nr XXXV/232/21
8  Petycja "witamina D" 08.02.2021 Krzysztof Kukliński Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   30.03.2021  Uchwała nr XXXVI/241/21
9 Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie 07.11.2023 Urząd Miejski w Toszku Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25.01.2024 Uchwała nr LXXX/489/24
10 Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie 21.12.2023 Urząd Gminy Baboszewo Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   25.01.2024 Uchwała nr LXXX/489/24
11 Petycja - podział działki przy ulicy Leśnej 14 w Kowarach 24.05.2024 Mieszkańcy Kowar Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji      

 

 


 

Interpelacje

 

l.p. Interpelacja data złożenia nazwa
podmiotu
wnoszącego
interpelacje
data odpowiedzi treść odpowiedzi
1 Interpelacja w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego nieruchomości zabudowanej sąsiadującej bezpośrednio z terenem targowiska Gminy Kowary 24.01.2019 Ewa
Pędziwiatr
24.01.2019 Odpowiedz na: Interpelacja w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego nieruchomości zabudowanej sąsiadującej bezpośrednio z terenem targowiska Gminy Kowary
2 Interpelacja w sprawie stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Słonecznej 6 w Kowarach 20.12.2018 Ewa
Pędziwiatr
27.12.2018 Odpowiedz na: Interpelacja w sprawie stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Słonecznej 6 w Kowarach
3 Interpelacja w sprawie realizacji mandatu radnego 06.11.2020 Krzysztof Łubiński 16.11.2020 Odpowiedz na: Interpelacja w sprawie realizacji mandatu radnego
4 Interpelacja w sprawie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Kowarach 16.03.2021 Kamila Pietraszek, Małgorzata Staręga, Anna Klepacz 01.04.2021 Odpowiedź na interpelację w sprawie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Kowarach
5 Interpelacja w sprawie warunków technicznych dróg publicznych w Kowarach 25.03.2021 Krzysztof Łubiński 01.04.2021

22.04.2021

Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków technicznych dróg publicznych w Kowarach

Odpowiedź - część 2

6 Interpelacja w sprawie punktów oświetleniowych na terenie gminy miejskiej Kowary 25.03.2021 Krzysztof Łubiński 01.04.2021
26.04.2021
Odpowiedź na interpelację w sprawie punktów oświetleniowych na terenie gminy miejskiej Kowary

Odpowiedź - część 2
 
7 Interpelacja w sprawie: podwyżka cen za wywóz odpadów komunalnych w gminie miejskiej Kowary 14.04.2021 Krzysztof Łubiński 26.04.2021 Odpowiedź na interpelację w sprawie: podwyżka cen za wywóz odpadów komunalnych w gminie miejskiej Kowary
8 Interpelacja w sprawie: remont ciągów pieszych przy ulicy Górniczej i Szkolnej w Kowarach 14.04.2021 Krzysztof Łubiński 22.04.2021 Odpowiedź na interpelację nr 6
Odpowiedź na interpelację nr 6 - projekt
9 Interpelacja w sprawie: brak drogi dojazdowej do 33 garaży przy ulicy Górniczej w Kowarach 14.04.2021 Krzysztof Łubiński 19.04.2021 Odpowiedź na interpelację w sprawie braku drogi dojazdowej do 33 garaży przy ulicy Górniczej w Kowarach
10 Interpelacja w sprawie: wysokości cen opłat za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w Gminie Kowary 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 10.11.2021 Odpowiedź na interpelację: wysokości cen opłat za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w Gminie Kowary
11 Interpelacja w sprawie: zbycia udziałów przez gminę miejską Kowary w spółce "EKO-KOWARY" 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 10.11.2021 Odpowiedź na interpelację: zbycia udziałów przez gminę miejską Kowary w spółce "EKO-KOWARY"
12 Interpelacja w sprawie: przeprowadzonych w 2021 roku zmian budżetowych w uchwale budżetowej Miasta Kowary 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 29.10.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 12 w sprawie: przeprowadzonych w 2021 roku zmian budżetowych w uchwale budżetowej Miasta Kowary
13 Interpelacja w sprawie: organizacji pracy Wydziału Spraw Społecznych w latach 2020 - 2021 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 09.11.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 16
14 Interpelacja w sprawie: wyłonienia wykonawcy na dostawę oraz montaż nowych punktów oświetleniowych 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 08.11.2021 Odpowiedź na interpelację nr 30
15 Interpelacja w sprawie: procedury w sprawię wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej drogi dojazdowej od ul. Górniczej nr 23 do ul. Szkolnej 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 08.11.2021 Odpowiedź na interpelację nr 31
16 Interpelacja w sprawie: remontu chodników przy ulicy Górniczej od nr 10 do 23 i 27 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 08.11.2021 Odpowiedź na interpelację nr 32
17 Interpelacja w sprawie: ze złym stanem technicznym ciągów pieszych do obelisku miejsca pamięci w Kowarach - obozu Koncentracyjnego Gross Rosen 28.10.2021 Krzysztof Łubiński 08.11.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 33
18  interpelacja 8 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 8
19  interpelacja 9 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 9
Odpowiedź do interpelacji nr 9 - cz.2
20  interpelacja 18 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 18
21  interpelacja 19 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 19
22  interpelacja 20 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 20
23  interpelacja 21 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 21
24  interpelacja 22 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 22
25  interpelacja 24 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 24
26  interpelacja 25 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 25
27  interpelacja 29 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 29
28  interpelacja 34 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 34
29  interpelacja 35 25.11.2021 Krzysztof Łubiński 09.12.2021 Odpowiedź do interpelacji nr 35

 

 

 


 

Zapytania

 

l.p. Zapytania data złożenia nazwa
podmiotu
wnoszącego
zapytanie
data odpowiedzi treść odpowiedzi
1 Zapytanie o stan realizacji inwestycji "przebudowa ulic Słonecznej, Bielarskiej, Matejki oraz przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Matejki i ul. Bielarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej". 27.06.2019 Ewa
Pędziwiatr
03.07.2019 Odpowiedz na: Zapytanie o stan realizacji inwestycji "przebudowa ulic Słonecznej, Bielarskiej, Matejki oraz przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Matejki i ul. Bielarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej".

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2019-02-04 10:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-06-04 13:13:08)