Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 27, obręb 0003 Kowary”

Burmistrz Miasta Kowary na podstawie art. 7 ust 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1538 ze zm.) zamieszcza w załączeniu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 27, obręb 0003 Kowary”.

Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. wniosku w postaci papierowej na adres: Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary - Wydział Rozwoju Miasta, lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 344) na adres mailowy: bok@kowary.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej (adres esp(epuap): /fw351fy5s7/skrytka), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:bip.kowary.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego uwagę, przedmiot uwagi, oznaczenie wniosku, którego dotyczy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną nadziałce nr 27, obręb 0003 Kowary” (modyfikacja wniosku z dnia 21.12.2023r.)

Modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z dnia 21.12.2023r.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku technicznego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 27, obręb 0003 Kowary”

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2023-12-18 14:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-12-21 14:16:55)