Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Związku Gmin Karkonoskich na uchwałę Nr XXXI/161/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Kowary spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EKO Kowary Spółka z o.o. i wniesienie przez Miasto Kowary wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego EKO Kowary Spółka z o.o.
numer: 16/2017
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2017-03-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2017-03-29)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 16/2017/ZAL1
(0 bytes)
Pobierz dokument - projekt uchwały - autopoprawka projekt uchwały - autopoprawka nr. 16/2017/ZAL2
(174 KB)