Instrukcja korzystania z BIP

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na niebieskim tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski na szarym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona, a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie "pop-up".

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Przycisk Strona www umożliwia przejście na stronę www.kowary.pl,
- Przycisk Strona główna umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
- Zakładka Redakcja pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
- Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
- Statystyki stron - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIPu na której aktualnie się znajdujemy,
- Zakładka Instrukcja korzystania z BIP zawiera niniejszy tekst,
- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę "zaawansowane" mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:
- Statystyki serwisu - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania BIPu,
- Instrukcja korzystania z BIP - zawiera niniejszy tekst.


Dokumenty specyficzne, takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia, zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Reader. Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem http://get.adobe.com/reader/. Alternatywnie można także zainstalować np. Foxit Reader (http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader) lub używać wyświetlaczy plików pdf wbudowanych w przeglądarki internetowe (np. Firefox czy Chrome).

Od kwietnia 2013 r. zarządzenia oraz obwieszczenia Burmistrza wprowadzane do BIP mają format zipx, czyli format zawierający podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, dzięki czemu każdy może zweryfikować autentyczność danego dokumentu. Aby otworzyć plik w tym formacie, niezbędna będzie darmowa przeglądarka dostępna pod adresem http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap. Nie ma jednak konieczności instalacji tego programu w celu zapoznania się z aktem - te same dokumenty będą także udostępniane w formacie pdf.

Od połowy maja 2013 r. zarządzenia, obwieszczenia i uchwały umieszczane w BIP w formacie pdf są podpisane elektronicznie. Weryfikacji podpisu można dokonać bezpośrednio w aplikacji otwierającej pliki pdf. UWAGA: możliwości weryfikacji podpisu elektronicznego w pliku pdf mogą być ograniczone w aplikacjach innych niż Adobe Reader.

Wytworzył:
Udostępnił:
admintest admintest
(2009-09-29 10:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Radomski Krzysztof
(2014-12-03 10:53:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki