Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru tych zajęć wicedyrektorom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary
numer: 23/2017
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2017-05-05)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2017-05-05)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 23/2017/ZAL1
(166 KB)