Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowary oznaczonej numerem 323 oraz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kowary w udziale wynoszącym 6/17 oznaczonej numerem 326/1 obr. 0002 Kowary;
numer: 48/2017
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2017-09-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2017-09-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w pdf plik w pdf nr. 48/2017/ZAL1
(168 KB)