Prezentacja dokumentu:


nazwa: zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary
numer: XXXIV/176/17
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2017-02-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2017-03-23)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - uchwała w pdf uchwała w pdf nr. XXXIV/176/17/ZAL1
(362 KB)