Prezentacja dokumentu:


nazwa: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/156/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
numer: XLIII/232/17
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Obowiązujący
z dnia: (2017-12-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2017-12-18)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - uchwała w pdf uchwała w pdf nr. XLIII/232/17/ZAL1
(192 KB)