Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/54/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
numer: 5/2018
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2018-03-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-03-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - plik w formacie pdf plik w formacie pdf nr. 5/2018/ZAL1
(161 KB)