Prezentacja dokumentu:


nazwa: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/142/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
numer: 18/2018
opis:
autor: Emilia Żuromska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Emilia Żuromska
status: Projektowany
z dnia: (2018-05-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-05-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Plik pdf Plik pdf nr. 18/2018/ZAL1
(161 KB)