Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2019"
numer: 168/2018
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2018-12-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2018-12-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 168/2018 w pdf Zarządzenie nr 168/2018 w pdf nr. 168/2018/ZAL1
(196 KB)