Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/1/2019
Obowiązujący
Z dnia
(2019-04-24)
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Autor dokumentu: Aniela Woźniak
Udostępnił:
Janas Maciej
(2019-04-25 08:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (280 KB)
OBW/6/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-25)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY KRZACZYNA A

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:01:49)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/7/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-25)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:01:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:29:38)
(0 bytes)
Załączniki
OBW/8/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-25)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:01:49)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/9/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-25)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum - edycja 2020 r.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:01:49)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/10/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-05-25)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-05-25 14:01:49)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/11/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-06-30)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/34 położonej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-07-02 12:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/12/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-10-15)
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,KNIEJA" w obwodzie łowieckim nr 287 w sezonie 2020/2021

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-10-15 16:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/13/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-01)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-12-02 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/14/2020
Obowiązujący
Z dnia
(2020-12-01)
Obwieszczenie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2020-12-02 09:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/1/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-04-20)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna - edycja 2020 r.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-04-20 15:16:04)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/2/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-06)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-08-06 13:08:41)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/3/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-13)
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego: "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2036".

Autor dokumentu: Adam Czajkowski
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-08-16 08:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/4/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-31)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-08-31 09:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/5/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-09-01)
Obwieszczenie o zwróceniu się o zaopiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegajacego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach.

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-09-01 12:03:04)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - plik pdf
plik pdf
(144 KB)
OBW/6/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-19)
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,TUR" w obwodzie łowieckim nr 288 w sezonie 2021/2022

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-10-19 12:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/7/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-20)
Obwieszczenie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w obwieszczeniu nr OBW/6/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,TUR" w obwodzie łowieckim nr 288 w sezonie 2021/2022

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-10-21 09:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/8/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-20)
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,KNIEJA" w obwodzie łowieckim nr 287, w sezonie 2021/2022

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-10-21 09:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/9/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-25)
Obwieszczenie o cofnięciu wniosku z dnia 20.07.2021 r., złożonego przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-10-25 11:05:55)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/10/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-10)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-12-10 12:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/11/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-20)
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-12-20 11:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/1/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-24)
Obwieszczenie o w sprawie sprostowania obwieszczenia Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10 grudnia 2021 r., nr OBW/10/2021 oraz z dnia 20 grudnia 2021 r., nr OBW/11/2021
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-02-24 14:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/2/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-02-25)
Obwieszczenie w zebrania materiału dowodowego na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim"
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-02-25 12:45:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2022-02-25 12:46:13)
(0 bytes)
Załączniki
OBW/3/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-02)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-03-02 11:21:07)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/4/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-23)
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WRM.6220.6.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową, a Placem Franciszkańskim"
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-03-23 12:11:48)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw/4/2022
obw/4/2022
(235 KB)
OBW/5/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-23)
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową, a Placem Franciszkańskim"
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-03-23 12:27:03)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw/5/2022
obw/5/2022
(238 KB)
Pobierz dokument - decyzja
decyzja
(6 MB)
OBW/6/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-04-01)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-04-01 10:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/7/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-06-20)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-06-20 12:21:36)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/8/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-07-11)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-07-12 09:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/9/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-08-03)
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-08-03 12:43:05)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/10/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-09-21)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2022-09-21 13:50:19)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/11/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-10-10)
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,KNIEJA" w obwodzie łowieckim nr 84 w sezonie 2022/2023

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-10-11 08:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/12/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-10-18)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-10-18 08:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/13/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-10-26)
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,TUR" w obwodzie łowieckim nr 82 w sezonie 2022/2023

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-10-26 12:35:51)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/14/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-12-06)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-12-06 15:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/15/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-12-13)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-12-13 14:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/1/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-08)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków - edycja 2020 r.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-02-08 11:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/2/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-02-27)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum B.1

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-02-27 08:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/3/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-03-10)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum D.2

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Janas Maciej
(2023-03-10 14:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/4/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-05-22)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-05-22 11:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/5/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-07-20)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu budynków wypoczynkowych wraz z budynkiem gastronomicznym, budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Kowarach"

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-07-20 14:12:28)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw 1 pdf
obw 1 pdf
(244 KB)
OBW/6/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-08-23)
Obwieszczenie w sprawie zebrania materiału dowodowego na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie zespołu budynków wypoczynkowych wraz z budynkiem gastronomicznym, budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Kowarach"
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-08-24 07:46:01)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw 6
obw 6
(223 KB)
OBW/7/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu budynków wypoczynkowych wraz z budynkiem gastronomicznym, budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Kowarach"

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-09-18 15:11:43)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw 7
obw 7
(1 MB)
OBW/8/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-09-18)
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie zespołu budynków wypoczynkowych wraz z budynkiem gastronomicznym, budynkami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Kowarach"

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-09-18 15:11:43)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw 8
obw 8
(1 MB)
OBW/11/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-10-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/12/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-26)
Obwieszczenie w sprawie zmiany informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,KNIEJA" w obwodach łowieckich nr 81 i 84 w sezonie 2023/2024

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-10-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/13/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-10-27)
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,TUR" w obwodzie łowieckim nr 82 w sezonie 2023/2024

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-10-27 09:40:43)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/14/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-11-13)
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum B.1

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-11-13 12:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/15/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-11-14)
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Nr OBW/11/2023 z dnia 26 października 2023r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna C

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-11-15 08:39:38)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/16/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-11-21)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Kowarach.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-11-21 12:59:01)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw 1
obw 1
(204 KB)
OBW/17/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-11-21)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej w Kowarach
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-11-21 12:59:01)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
Pobierz dokument - obw2
obw2
(204 KB)
OBW/18/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-11-23)
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-11-23 09:21:50)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/19/2023
Obowiązujący
Z dnia
(2023-11-28)
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1.

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Piotr Piwowar
(2023-11-28 13:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/9/2023
Obowiązujący
Z dnia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C.1

Autor dokumentu: Ewelina Młotkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-10-10 10:21:08)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki
OBW/10/2023
Obowiązujący
Z dnia
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,KNIEJA" w obwodach łowieckich nr 81 i 84 w sezonie 2023/2024

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2023-10-12 11:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
(0 bytes)
Załączniki