☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 02.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. kadr

Imię i nazwisko: Justyna Pająk-Dmochowska
Telefon: 75 62 99 233
E-mail: justyna.pajak
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 8

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw i czynności związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem i przebiegiem stosunku pracy pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie przepisami prawa samorządowego  i prawa pracy oraz przepisów wykonawczych;
2. Przygotowywanie niezbędnych danych do naliczenia wynagrodzeń pracowników, nagród, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, itp.;
3. Obsługa systemu KADRY;
4. Obsługa platformy PUE-ZUS;
5.Obsługa elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy;
6. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
7. Przeprowadzanie analiz wykorzystania czasu pracy;
8. Organizowanie i prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze.
9. Organizowanie służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
10.Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu i kierowników  jednostek organizacyjnych;
11. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników, plan szkoleń, rejestr szkoleń;
12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych;
13. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania pracowników skierowanych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych i stażystów oraz opracowywanie wniosków;
14. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów;
15. Przygotowanie i przeprowadzanie przeglądów kodeksu etycznego.
16. Stały nadzór nad przeznaczonymi w budżecie środkami na realizację zadań związanych z zakresem czynności oraz niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o istniejących zagrożeniach związanych z realizacją budżetu.
17. Planowanie zadań i środków do budżetu na przyszły rok budżetowy.
18. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
19. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska pracy zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością.
20. Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia dla byłych pracowników, których dokumentacja znajduje się w archiwum Urzędu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2019-11-06 10:56:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-03-23 11:15:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310