Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2020"
numer: 4/2020
opis:
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-01-09)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-01-09)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie w formacie pdf zarządzenie w formacie pdf nr. 4/2020/ZAL1
(216 KB)