Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół oraz ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych, w przypadku zapewniania dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
numer: 6/2020
opis:
autor: Marta Ogrodowczyk
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-01-21)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-01-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - załącznik załącznik nr. 6/2020/ZAL1
(495 KB)