Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony - 30 lat części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 666 (obr. 0001) o powierzchni 0,3244 ha oraz działka nr 665/3 (obręb 0001) o powierzchni 0,7406 ha, położonych przy ul. Karkonoskiej w Kowarach z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
numer: 21/2020
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-02-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-02-10)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz. 21/2020 PDF Zarz. 21/2020 PDF nr. 21/2020/ZAL1
(315 KB)