Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia współwłaścicielowi nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 156/1 o pow. 0,0058 ha, 157/2 o pow. 0,0464 ha oraz 158/1 o pow. 0,0404 ha obręb 0003 Kowary, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2020.
numer: 36/2020
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-02-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-02-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 36/2020/ZAL1
(120 KB)