Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: udzielenia współwłaścicielowi nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 206/1 o pow. 0,1036 ha obręb 0004 Kowary, przeznaczonej i wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 50% bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2020.
numer: 38/2020
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-03-16)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-03-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 38/2020/ZAL1
(119 KB)