Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 4,5000 ha, część działki numer 186/41 obr. 0001 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj. tereny wód śródlądowych - zbiornik wodny oraz tereny zieleni izolacyjnej i urządzeń zaopatrywania w wodę.
numer: 43/2020
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-03-30)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-03-31)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz. 43/2020 PDF Zarz. 43/2020 PDF nr. 43/2020/ZAL1
(123 KB)