Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary
numer: 51/2020
opis:
autor: Agata Młodawska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Jacek Zemła
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-04-09)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-05-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarzadzenie w formacie pdf Zarzadzenie w formacie pdf nr. 51/2020/ZAL1
(716 KB)