Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadanie związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.
numer: 66/2020
opis:
autor: Adam Czajkowski
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-05-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-05-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 66/2020/ZAL1
(135 KB)