Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
numer: 160/2020
opis: Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
autor: Andrzej Weinke
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-10-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-10-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie PDF Zarządzenie w formacie PDF nr. 160/2020/ZAL1
(335 KB)