Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary
numer: 159/2020
opis:
autor: Agata Młodawska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2020-10-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2020-10-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarzadzenie w formacie pdf zarzadzenie w formacie pdf nr. 159/2020/ZAL1
(696 KB)