Informacja dotycząca położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki