☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dot. Uchwały nr XXI/145/20

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁY NR XXI/145/20 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH Z DNIA 26 MARCA 2020 r. W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOWARY NA ZADANIA ZWIĄZANE Z TRWAŁĄ LIKWIDACJĄ W LOKALACH MIESZKALNYCH LUB NIERUCHOMOŚCIACH O CHARAKTERZE MIESZKALNYM OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM .

 

W ramach programu trwałej likwidacji w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym w roku 2020 przyjęto 36 wniosków od mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary.

Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych odrzucono 6 wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie.

W trakcie realizacji umowy o dofinansowanie zrezygnowały 2 osoby.

Wskutek niedotrzymania terminu zakończenia zadania nie rozliczono jednego Beneficjenta.

Łącznie rozliczono 27 Beneficjentów na kwotę : 27x2500 PLN= 67500 PLN.

Realizacja programu spowodowała trwałą likwidację 30 palenisk opalanych paliwem stałym.

Różnica w ilości zlikwidowanych palenisk i Beneficjentów wynika z faktu, iż dwoje Beneficjentów zam. przy ul. Górniczej zlikwidowało 3 i 2 piece kaflowe.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-01-20 13:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-01-20 13:35:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1642871