komunikat

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

 

1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie na stronie www.gunb.gov.pl, żeby to zrobić muszą Państwo posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód. Deklarację również mogą Państwo złożyć w tut. Urzędzie Miejskim, wrzucając wypełnioną deklarację do skrzynki odbiorczej znajdującej się na holu w budynku A.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Państwa dom posiada źródło ciepła, które zostało uruchomione kiedykolwiek przed 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć do 12 miesięcy (od 1 lipca 2021r.). Jeżeli źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od uruchomienia.

Poniżej załączamy link do informacji dot. deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw znajdujący się na stronie Urzędu Miejskiego w Kowarach.

https://um.kowary.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-11-30 10:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-11-30 10:23:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki