Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii."
numer: 0050.212.2022
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-01-10)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-01-10)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie nr 0050.212.2022 zarządzenie nr 0050.212.2022 nr. 0050.212.2022/ZAL1
(266 KB)