Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
numer: 0050.3.2023
opis:
autor: Zbigniew Klimek
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-01-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-01-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie nr 0050.3.2023 pdf zarządzenie nr 0050.3.2023 pdf nr. 0050.3.2023/ZAL1
(204 KB)