Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: przekazania nakładów inwestycyjnych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu O
numer: 0050.10.2023
opis:
autor: Anna Hordyniak-Mielcarek
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-01-25)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-01-25)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarządzenie plik pdf zarządzenie plik pdf nr. 0050.10.2023/ZAL1
(197 KB)