Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Miejskiej Kowary w związku z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków.
numer: 0050.30.2023
opis:
autor: Karolina Dunajska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-03-02)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-03-02)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.30.2023/ZAL1
(374 KB)