Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.42.2023
opis:
autor: Justyna Pająk-Dmochowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-03-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-03-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie plik pdf Zarządzenie plik pdf nr. 0050.42.2023/ZAL1
(199 KB)