Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.
numer: 0050.53.2023
opis:
autor: Wiktoria Ciepiela
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Maciej Janas
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-04-20)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-04-20)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie PDF Zarządzenie w formacie PDF nr. 0050.53.2023/ZAL1
(1 MB)