Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego numer 2 o powierzchni użytkowej 69,4 m2, znajdującego się w budynku numer 9 przy ul. 1 Maja w Kowarach, działka gruntu numer 303/5 obr. 0001, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.59.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-04-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-04-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.59.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.59.2023 PDF nr. 0050.59.2023/ZAL1
(190 KB)