Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.
numer: 0050.60.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-04-28)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-04-28)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.60.2023 Zarządzenie nr 0050.60.2023 nr. 0050.60.2023/ZAL1
(380 KB)