Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
numer: 0050.65.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-05-09)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-05-09)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza nr 0050.65.2023 PDF Zarządzenie Burmistrza nr 0050.65.2023 PDF nr. 0050.65.2023/ZAL1
(365 KB)