Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych ograniczonych do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Generała Józefa Bema oraz 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Poprzecznej (Bocznej) w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.70.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-05-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-05-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza nr 0050.70.2023 PDF Zarządzenie Burmistrza nr 0050.70.2023 PDF nr. 0050.70.2023/ZAL1
(851 KB)