Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 maja 2023 r. godz. 10 I-go przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary położonej Kowarach.
numer: 0050.79.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Piotr Piwowar
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-05-24)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-05-24)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.79.2023 PDF Zarządzenie 0050.79.2023 PDF nr. 0050.79.2023/ZAL1
(192 KB)