Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 11 (jedenastu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.90.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-06-16)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-06-16)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.90.2023 PDF Zarządzenie 0050.90.2023 PDF nr. 0050.90.2023/ZAL1
(526 KB)