Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
numer: 0050.93.2023
opis:
autor: Paweł Głażewski
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-06-22)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-06-22)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie PDF Zarządzenie w formacie PDF nr. 0050.93.2023/ZAL1
(365 KB)