Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu dzierżawy gruntu o łącznej powierzchni 1,0650 ha, składającego się z części działki nr 666 obręb 0001 o powierzchni 0,3244 ha oraz części działki nr 665/3 obręb 0001 o powierzchni 0,7406 ha, położonego przy ul. Karkonoskiej w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary, który wykorzystywany będzie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary.
numer: 0050.94.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-06-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-06-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.94.2023 PDF Zarządzenie 0050.94.2023 PDF nr. 0050.94.2023/ZAL1
(192 KB)