Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.
numer: 0050.96.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-06-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-06-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.96.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.96.2023 PDF nr. 0050.96.2023/ZAL1
(914 KB)