Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku nr 16 przy ul. Jana Matejki w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 7 (siedmiu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Jana Matejki w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.108.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Piotr Piwowar
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-07-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-07-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.108.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.108.2023 PDF nr. 0050.108.2023/ZAL1
(540 KB)