Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodnie 1
numer: 0050.111.2023
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-07-13)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-07-17)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.111.2023/ZAL1
(143 KB)