Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki oraz terminu płatności czynszu z tytułu najmu pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu kaplicy cmentarnej przy ul. Jana Matejki w Kowarach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.118.2023
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Piotr Piwowar
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-07-21)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-07-21)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.118.2023/ZAL1
(203 KB)