Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.127.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-08-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-08-03)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.127.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.127.2023 PDF nr. 0050.127.2023/ZAL1
(525 KB)