Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050.127.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 3 (trzech) miejsc parkingowych położonych przy ul. Klonowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.129.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-08-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-08-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.129.2023 PDF Zarządzenie 0050.129.2023 PDF nr. 0050.129.2023/ZAL1
(199 KB)