Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach.
numer: 0050.130.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-08-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-08-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.130.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.130.2023 PDF nr. 0050.130.2023/ZAL1
(516 KB)