Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony - 30 lat nieruchomości o powierzchni łącznej 1,0650 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 666 obręb 0001 o powierzchni 0,3244 ha oraz jako część działki nr 665/3 obręb 0001 o powierzchni 0,7406 ha, położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem wykorzystania zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
numer: 0050.140.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-09-01)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-09-01)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.140.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.140.2023 PDF nr. 0050.140.2023/ZAL1
(537 KB)