Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
numer: 0050.163.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia: (2023-10-04)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2023-10-04)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie ne 0050.163.2023 PDF Zarządzenie ne 0050.163.2023 PDF nr. 0050.163.2023/ZAL1
(370 KB)