Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach, będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.164.2023
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Anna Włodarska
status: Obowiązujący
z dnia:
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:

ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie nr 0050.164.2023 PDF Zarządzenie nr 0050.164.2023 PDF nr. 0050.164.2023/ZAL1
(529 KB)